Diabetesförbundet

Som anställd copywriter på byrån JG Communication (numera Nordic Morning) arbetade jag med kunden Diabetesförbundet. Uppdraget omfattade bland annat att jag skrev texter till åtta stycken faktablad med teman som exempelvis Diabetes och ditt sexliv, Diabetes och graviditet samt Så påverkar diabetes dina tänder.