CANEA

När CANEA ville göra om sin webbplats 2022 anlitade de Avidly, som i sin tur kontaktade mig. Jag ingick i ett team med personer från både byrå och kund som arbetade med de närmare tvåhundra (!) sidorna. En del av texterna behövde bara enklare redigering, medan andra skulle skrivas om helt. Ett omfattande och lärorikt uppdrag!

Brunswick Real Estate

När Brunswick Real Estate lanserade en ny webbplats våren 2020 ville de även släppa en version på svenska. Jag fick i uppdrag att översätta de engelska texterna.