Columbus

2017-2019 var jag anställd som copywriter och content producer på it-konsultbolaget Columbus, vilket bland annat innebar att jag skapade blogginlägg, guider, kundcase, nyhetsbrev och ansvarade för företagets närvaro i sociala medier.

Pagono

Pagono är specialister på produktfotografering för e-handel. Under en period anlitade de mig som innehållsproducent, vilket bland annat innebar att jag skapade blogginlägg, kundcase, nyhetsbrev och hanterade Pagonos närvaro i sociala medier.