Columbus

2017-2019 var jag anställd som copywriter och content producer på it-konsultbolaget Columbus, vilket bland annat innebar att jag skapade blogginlägg, guider, kundcase, nyhetsbrev och ansvarade för företagets närvaro i sociala medier.