Alcon

Text till 8-sidig informationsbroschyr om ögonbesvär och smörjande ögondroppar skriven på uppdrag av Alcon. Byrå: JG Communication (numera Nordic Morning).