Telenor

Som anställd copywriter på byrån JG Communication (numera Nordic Morning) arbetade jag med kunden Telenor. Uppdraget omfattade bland annat att jag skrev texter till nyhetsbrev, säljstödsmaterial och livsstilsmagasinet Moments by Telenor.