Diabetesförbundet

Som anställd copywriter på byrån JG Communication (numera Nordic Morning) arbetade jag med kunden Diabetesförbundet. Uppdraget omfattade bland annat att jag skrev texter till åtta stycken faktablad med teman som exempelvis Diabetes och ditt sexliv, Diabetes och graviditet samt Så påverkar diabetes dina tänder.

Babs Paylink

Ett av flera pressmeddelanden jag skrev som marknadskommunikatör på betallösningsföretaget Babs Paylink (numera uppköpt av Verifone). Rollen innebar bland annat redaktionellt ansvar för företagets webbplats samt produktion av nyhetsbrev, produktblad, annonser, etc.

Stratsys

När Stratsys ville förklara sitt avancerade samarbetsverktyg på ett enkelt sätt skrev jag speakermanuset till en animerad kortfilm. Byrå: JG Communication (numera Nordic Morning).

📌 Se filmen på Youtube.

SSF Stöldskyddsföreningen

Idé och text till en printannons för SSF Stöldskyddsföreningen. Byrå: JG Communication (numera Nordic Morning).

Alcon

Text till 8-sidig informationsbroschyr om ögonbesvär och smörjande ögondroppar skriven på uppdrag av Alcon. Byrå: JG Communication (numera Nordic Morning).

Telenor

Som anställd copywriter på byrån JG Communication (numera Nordic Morning) arbetade jag med kunden Telenor. Uppdraget omfattade bland annat att jag skrev texter till nyhetsbrev, säljstödsmaterial och livsstilsmagasinet Moments by Telenor.

Columbus

2017-2019 var jag anställd som copywriter och content producer på it-konsultbolaget Columbus, vilket bland annat innebar att jag skapade blogginlägg, guider, kundcase, nyhetsbrev och ansvarade för företagets närvaro i sociala medier.

Svensk Nyproduktion

Pressmeddelande för Svensk Nyproduktion som ingår i koncernen Svenska Mäklarhuset.

Klevu

Ett av flera kundcase som jag har hjälpt sökmotorexperterna på Klevu att översätta från engelska till svenska.

Pagono

Pagono är specialister på produktfotografering för e-handel. Under en period anlitade de mig som innehållsproducent, vilket bland annat innebar att jag skapade blogginlägg, kundcase, nyhetsbrev och hanterade Pagonos närvaro i sociala medier.